• Deutsch
 • English
 • Hungary
 • Chinesisch

Adatvédelem

Jogi figyelmeztetések

Mi komolyan vesszük az adatvédelmet

Az Ön privátszférájának védelme a személyes adatok feldolgozása során számunkra fontos ügy.
Ha Ön ellátogat honlapunkra, webszervereink annak rendje és módja szerint eltárolják az Ön internetszolgáltatójának IP-címét, azt a honlapot, ahonnan Ön minket meglátogat, azokat a weboldalakat, amelyeket Ön nálunk felkeres valamint az Ön látogatásának dátumát és időtartamát. Ezekre az információkra mindenképpen szükség van a honlap oldalainak műszaki adatátvitele és a szerver biztonságos üzemeltetése szempontjából. Ezeknek az adatoknak a személyre lebontott kiértékelésére nem kerül sor.
 

Amennyiben Ön adatokat részünkre egy kapcsolatteremtési űrlapon keresztül küld be, akkor ezek az adatok az adatbiztosítás során szervereinken tárolásra kerülnek. Az Ön adatait mi kizárólag az Ön problémafelvetésének feldolgozásához használjuk fel. Az Ön adatainak kezelése szigorúan bizalmasan zajlik. Továbbadásuk harmadik fél részére nem történik meg.
 

A felelős hely megnevezése:
Regensburger Druckgusswerk Wolf GmbH
D-93051 Regensburg
Prüfeninger Schloßstraße 7
Telefon (külföldről): +49 941 396 49-0
E-mail: info@rdw-wolf.de

Személyi vonatkozású adatok

Személyi vonatkozású adatnak az Ön személyéhez fűződő adatok minősülnek. Ide tartozik az Ön neve, lakcíme és e-mail-címe. Önnek ahhoz nem is kell személyi vonatkozású adatait kiszolgáltatnia, hogy el tudjon látogatni internetes oldalainkra. Néhány esetben van csak szükségünk az Ön nevére és címére valamint további információkra ahhoz, hogy valamely kívánt szolgáltatást meg tudjunk Önnek ajánlani.
 

Ugyanez áll arra az esetre is, ha mi akarunk Önnek kívánságára információs anyagot eljuttatni ill. ha megválaszoljuk az Ön kérdéseit/ajánlatkéréseit. Ilyen esetben erre mindig felhívjuk az Ön figyelmét. Ezenkívül csak azokat az adatokat tároljuk el, amelyeket Ön automatikusan vagy önkéntesen adott át nekünk.
 

Ha Ön szolgáltatásaink valamelyikét veszi igénybe, általában csak azokat az adatokat gyűjtjük be, amelyek ahhoz szükségesek, hogy meg tudjuk Önnek ajánlani szolgáltatásunkat. Lehet, hogy kérünk Öntől további információkat is, ezek azonban mindig önkéntes jellegűek. Mindig, amikor személyi vonatkozású adatokat dolgozunk fel, ezt csak azért tesszük, hogy képesek legyünk megajánlani Önnek a szolgáltatásunkat vagy üzleti céljainkat kívánjuk követni.

Automatikusan eltárolt adatok

Szerver-Log adatok

Az internetes oldalak szolgáltatója automatikusan gyűjt és tárol információkat az ún. szerver-log adatok formájában, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek az alábbi adatok:

 • a behívás kelte és időpontja,
 • a lekért adat neve,
 • annak az oldalnak a beazonosítása, ahonnan az adatot lekérték,
 • a hozzáférés (engedélyezési) státusza (′adatátadás megtörtént′, ′az adat nem található′, stb.),
 • a használt böngésző és az alkalmazott operációs rendszer,
 • a lekérő számítógép komplett IP-címe,
 • a transzferált adat mennyisége.

Ezeknek az adatoknak az összevezetésére más adatforrásokkal nem kerül sor. Az adatfeldolgozás a GDPR, az [európai] általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés f alpontja szerint történik a honlapunk stabilitásának javításához és működőképességéhez fűződő jogos érdekünk alapján.
A műszaki biztonság okából kifolyólag, főleg a webszerverünk elleni támadási kísérletek elhárítása érdekében, ezeket az adatokat mi rövid időre tároljuk. Bármilyen visszacsatolás egyedi személyekre számunkra ezeknek az adatoknak az alapján nem lehetséges. Legkésőbb hét nap után megtörténik ezeknek az adatoknak az anonimizálása az IP-címnek a doménszintre történő lerövidítésével, miáltal egyedi felhasználókra vonatkozó kapcsolat létesítésére már nem nyílik többé lehetőség. Anonimizált formában az adatokat emellett feldolgozzák statisztikai célból; de összevetésükre más adat-állománnyal vagy továbbadásukra harmadik fél részére, akár kivonatosan is, nem kerül sor. Csupán a mi szerver-statisztikánk keretében, amelyet kétévenként hozunk nyilvánosságra a tevékenységi jelentésünkben, jelenik meg a honlap-behívások számának az ábrázolása.
 

"Sütik" (cookies)

Ha Ön ellátogat internetes oldalainkra, lehetséges, hogy információkat tárolunk be az Ön számítógépén ún. sütik (cookies) formájában. A sütik olyan kis adatállományok, amelyek valamely internet-szerverről kerülnek át az Ön böngészőjébe és tárolódnak be a merevlemezen. Itt csupán az Internet-Protokoll cím kerül elmentésre – de semmiféle személyi vonatkozású adat. Ez az információ, amely a sütikbe van tárolva, teszi azt lehetővé, hogy mi automatikusan újra felismerhessük Önt az Ön legközelebbi honlap-látogatása alkalmával, ami megkönnyíti Önnek a honlap használatát. A sütik alkalmazásának jogi alapját a GDPR 6. cikk 1. bek. f alpontja szerinti jogos érdek teremti meg.
 

Önnek természetesen van lehetősége honlapunkat úgy is meglátogatni, hogy sütiket nem engedélyez. Ha Ön nem szeretné, hogy az Ön számítógépét a rendszer a legközelebbi odalátogatása alkalmával ismét felismerje, a sütik alkalmazását letilthatja, ha böngészőjében a beállítások között a „Sütik elutasítása” (Cookies ablehnen”) lehetőséget választja, jelöli be. A pontos eljárási mód leírását az Ön adott böngészőjének kezelési utasításában találja meg. Ha azonban Ön a sütik használatát elutasítja, az honlapunk némely részének használatában bizonyos korlátozásokat okozhat.
 

Online-álláspályázatok

Az Ön részünkre megküldött pályázati adatait az álláspályázati eljárás lebonyolításának céljából mi elektronikusan rögzítjük és feldolgozzuk. Ennek során főként a személyi vonatkozású alábbi adatokról van szó:

 • név (vezetéknév, keresztnév), e-mail-cím és adott esetben lakcím/lakóhely megadása, születési dátum, megszólítás, telefonszám, állampolgárság;
 • a mindenkori adott kiírástól függő kiegészítő kérdések (pl. jogosítvány megléte);
 • önéletrajz, főleg a szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó adatokkal;
 • kompetenciák (pl. számítógépes ismeretek: Photoshop, MS Office; egyebek);
 • igazolványkép a pályázathoz;
 • képesítések, minősítések, kitüntetések és nyelvismeret;
 • motivációs levél;
 • egyéb olyan adatok és dokumentumok, amelyeket Ön szükségesnek tart feltölteni.

Amennyiben az Ön pályázatát munkaszerződés megkötése követi, akkor az Ön által közölt adatokat a szokásos szervezési és igazgatási eljárás céljára a vonatkozó jogi előírások figyelembe vétele és betartása mellett mi eltárolhatjuk az Ön személyi aktájába.
Az Ön által átadott adatok törlésére az Ön álláspályázatának elutasítása esetén kerül sor, automatikusan, az elutasítás közzétételét követő két hónap után. Ez nem érvényes akkor, ha törvényi követelmények alapján (például az azonos elbánásra vonatkozó általános törvény bizonyítási kötelezettsége miatt) egy ennél hosszabb ideig tartó tárolás a megkívánt vagy Ön kifejezetten beleegyezését adta, hogy adatait az „Érdeklődők adatbank”-jában („Interessenten-Datenbank”) hosszabb ideig tárolhassuk.
 

Biztonság

Mi megtettük a szükséges műszaki és adminisztratív típusú biztonsági intézkedéseket, hogy megóvjuk az Ön személyi vonatkozású adatait az elvesztéstől, tönkremeneteltől, manipulációtól és illetéktelen hozzáféréstől. Valamennyi munkatársunkat valamint a nekünk tevékenykedő szolgáltatókat köteleztük a hatályos adatvédelmi törvények betartására.
 

Mindig, amikor személyi vonatkozású adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel, ezek az adatátvitel előtt kódolásra kerülnek. Ez azt jelenti, hogy az Ön adataival harmadik fél nem tud visszaélni. Biztonsági intézkedéseink be vannak vonva a folyamatos fejlesztési rendbe, és adatvédelmi nyilatkozatainkat is rendszeresen átdolgozzuk. Arról, kérjük, győződjék meg, hogy Önnek a legfrissebb verzió áll-e a rendelkezésére.
 

Az érintettek jogai

Önnek mindenkor joga van az Ön eltárolt adataival kapcsolatban a felvilágosításra, a helyesbítésre, a törlésre vagy a feldolgozás bekorlátozására, megtagadására valamint joga az adatok átadhatóságára vonatkozóan és a tiltakozásra az adatvédelmi jog szabályozási előfeltételeinek megfelelően.
 

Jog a felvilágosításra:
Ön kérhet tőlünk arra vonatkozó információt, hogy az Ön adatait feldolgozzuk-e és milyen mértékben.
 

Jog az adathelyesbítésre:
Ha mi az Ön olyan adatait dolgozzuk fel, amelyek nem komplettek vagy nem helyesek, Ön bármikor kérheti tőlünk azok helyesbítését ill. kiegészítését.
 

Jog az adattörlésre:

Ön kérheti tőlünk az adatainak törlését, ha mi azokat jogellenesen dolgozzuk fel vagy a feldolgozás aránytalanul avatkozik be az Ön védett jogos érdekeibe. Azt azonban szíveskedjék figyelembe venni, hogy lehetnek olyan okok, amelyek az azonnali törléssel szemben állnak, mint amilyen például a törvényileg szabályozott megőrzési kötelezettség esete.
Az Ön törlésre vonatkozó jogának tudomásul vételétől függetlenül az Ön adatait mi haladéktalanul és teljes egészében töröljük, amennyiben ennek nem szab gátat ide vonatkozó jogügyleti vagy törvényi megőrzési kötelezettség.
 

A feldolgozás korlátozásának joga:
Ön megkövetelheti tőlünk az Ön adatai feldolgozásának korlátozását az alábbi esetekben:

 • Ön vitatja az adatok helyességét – mégpedig egy olyan időre teheti ezt meg, amely számunkra lehetővé teszi az adatok helyességének felülvizsgálatát.
 • Az adatok feldolgozása nem jogszerű, Ön azonban a törlést elutasítja és e helyett az adathasználat korlátozását követeli.
 • Nekünk az adatokra a kívánt célra nincsen többé szükségünk, Önnek azonban bizonyos jogigények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez igen. Vagy
 • Ön tiltakozással élt az adatok feldolgozása ellen.

Az adatok átadhatóságának joga:
Ön kérheti tőlünk, hogy mi azokat az adatokat, amelyeket Ön bocsátott a rendelkezésünkre, strukturált, járatos és gépileg is olvasható formában adjuk át Önnek, és hogy Ön ezeket az adatokat valaki más felelős személynek általunk kiszabott korlátozás nélkül átadhassa, amennyiben

 • mi ezeket az adatokat egy Ön által adott és visszavonható beleegyezéssel vagy egy közöttünk kötött szerződés teljesítéséhez dolgozzuk fel, és
 • ez az adatfeldolgozás automatizált eljárás segítségével történik.

Amennyiben ez műszakilag megvalósítható, Ön kérheti tőlünk adatainak egy másik felelős személy részére történő közvetlen továbbítását is.
 

A tiltakozás joga:
Ha mi az Ön adatait jogos érdekből dolgozzuk fel, akkor Ön ezen adatfeldolgozás ellen bármikor tiltakozással élhet; ez érvényes lenne egy, az ezekre a rendelkezésekre alapuló profilalkotás esetében is. Mi ilyenkor nem folytatjuk az adatainak a feldolgozását, hacsak nem tudunk olyan sürgős és a feldolgozás védelmére érdemes okokat felhozni, amelyek felülmúlják az Ön érdekeit, jogait és szabadságát vagy az adatok feldolgozása bizonyos jogigények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja. Adatainak direktmarketing céljából történő feldolgozását Ön bármikor indoklás nélkül megtilthatja.
 

A panasztétel joga:
Ha Önnek az a meglátása, hogy mi az Ön adatainak feldolgozása során megsértettük a német vagy európai adatvédelmi jogot, úgy kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, hogy tisztázhassuk a kérdéseket. Önnek természetesen jogában áll az is, hogy az Ön esetében illetékes felügyeleti hatósághoz, [Németországban] az adatvédelmi felügyelet adott tartományi hivatalához forduljon.
Amennyiben Ön a nevezett jogok valamelyikét velünk szemben érvényesíteni óhajtja, úgy kérjük, forduljon a mi adatvédelmi biztosunkhoz. Számunkra kétséges esetben kérhetünk kiegészítő információkat is az Ön személyazonosságának igazolása érdekében.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai

Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy adatvédelmi nyilatkozatunkat megváltoztassuk, ha ez új technológiák miatt szükségessé válnék. Kérjük, győződjék meg róla, hogy Ön a legfrissebb verziót tartja a kezében. Amennyiben a jelen adatvédelmi nyilatkozatban alapvető módosítások kerülnek végrehajtásra, akkor erről kiadunk megfelelő tájékoztatást a honlapunkon is.
 

Adatvédelmi kérdésekben minden érdeklődő és honlapunk látogatói az alábbi helyeken találnak meg bennünket:
Matthias Hassler LL.M.
Projekt 29 GmbH & Co. KG
D-93047 Regensburg
Ostengasse 14.
Telefon (külföldről): +49 941 298693-0
Fax: +49 941 298693-16
E-mail: m.hassler@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de
 

Amennyiben a mi adatvédelmi biztosunk az Ön problémáját nem tudná az Ön megelégedésére megválaszolni, Önnek mindenkor megmarad a joga, hogy [Németországban] panaszt tegyen az Ön tartomány szerint illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságánál.

Ha továbbra is böngészi ezt a weboldalt, elfogadja a cookie-k használatát.  További információ